Centrum voor Klassieke Astrologie

Klassieke geboorteastrologie

//www.centrumvoorklassiekeastrologie.be/wp-content/uploads/2015/06/geboorteastrologie.jpg

Een horoscoop wordt gemaakt op basis van je geboorteuur, geboortedatum en geboorteplaats.

Deze faktoren bepalen je ascendant en de plaatsing van de planeten in tekens en huizen.

Alles wordt samengebracht in een astrologische kaart: dit noemen we een horoscoop.

Wat is klassieke geboorteastrologie ?

Klassieke geboorteastrologie is gebaseerd op de astrologie zoals deze tot in de 17° eeuw werd gepraktiseerd.
Het is een bijzonder fijngevoelig instrument dat ons de mogelijkheid biedt om een geboortehoroscoop concreet en helder te analyseren.

Dank zij de recente vertalingen van oude geschriften en de hernieuwde interesse kunnen verloren gegane waardevolle technieken terug gebruikt worden.

De astrologe Olivia Barclay (Londen 1919-2001) heeft hier een grote rol gespeeld.
Toen zij een origineel van 'Christian Astrology' van W. Lilly in haar bezit kreeg besliste ze om deze boeken te herdrukken.

De oorspronkelijke technieken van de klassieke astrologie die W. Lilly beschrijft in zijn boeken, zijn een schat aan informatie.

Het verschil tussen de klassieke astrologie en de moderne psychologische en spirituele astrologie is groot.

Traditionele astrologie is een levende materie die nochtans niet klakkeloos gevolgd moet worden
Wie zei ook weer : 'steek je hersens niet in je boeken maar hou ze in je hoofd'.

Hoe leer je een horoscoop duiden op de klassieke manier ?

De cursus geboorteastrologie is een vervolg op de basiscursus en is enkel toegankelijk voor mensen die basiscursus hebben gevolgd. De cursus uurhoek is aan te raden maar niet verplicht.

Voor de cursus geboorteastrologie zijn 50 lesuren (10 zaterdagen) voorzien.
Na de cursus kan je een meesterwerk maken en een certificaat krijgen.

In de cursus klassieke geboorteastrologie komen volgende onderwerpen aan bod :

De bepaling van het temperament.

De werking van het verstand, de motivatie en het gedrag van de geborene.

Het levenslot, de algemene sterkte van de horoscoop, prenatale eclipsen en lunaties.

De vaste sterren.

Arabische punten

Analyse van de huizen in de geboortehoroscoop.

Electie.

De secundaire progressies.

De solaar, lunaar en transits.

Enkele cursisten vertellen....

De overschakeling van moderne astrologie naar klassieke astrologie was een echte openbaring voor mij.
Als je de regels in acht neemt kan je veel concreter en objectiever een horoscoop duiden.
Ik ervaar het als een voorrecht deze 'gewijde kennis' te mogen ontvangen.
Ik krijg alleen maar meer ontzag voor het mysterie van het leven en de cosmos.

A.L. Dedecker

Astrologie is voor mij al 15 jaar lang een weg om het samengaan van hemel en aarde te begrijpen.
Verdieping in de klassieke astrologie heeft me geleerd om tot een synthese te komen van gedrag,
psychologische structuren, spirituele dimensie en levensopdracht.
Maar vooral klassieke astrologie gaf een antwoord op mijn verlangen om tot een concrete duiding te komen.

C. Degrande