Blog

Progressies, solaar en lunaar.

De geboortehoroscoop toont het leven van de geborene. Via progressies, solaar en lunaar kan een astroloog berekenen hoe een leven zich ontwikkelt. In de bijbel staat : één dag voor één jaar. Dat is ook de werking van de progressies. De standen van de planeten gedurende de eerste maanden van ons leven weerspiegelen de gebeurtenissen die zich zullen voordoen in ons leven.

De progressies zijn de basis van ons levensverhaal, solaar en lunaar tonen de details. De solaar is een jaarhoroscoop waarbij de Zon op exact dezelfde graad staat als bij de geboorte. De lunaar is een maandhoroscoop waarbij de Maan op dezelfde plaats staat als bij de geboorte.

Belangrijk is dat zowel voor het berekenen van de solaar en de lunaar de geboorteplaats wordt gebruikt. Er zijn astrologen die beweren dat je voor het maken van de solaar de plaats moet gebruiken waar de persoon zich bevindt op de dag van zijn verjaardag. Zo zou je ook het lot kunnen beïnvloeden door naar een andere plaats te reizen op je verjaardag. Degenen die dat beweren hebben weinig inzicht in wat astrologie is. De horoscoop is de film van ons leven. Het script van een film verandert toch ook niet als je de film in Parijs, Londen of Dubai zou zien. De film blijft dezelfde waar je je ook bevindt. Zo is het ook met je horoscoop en de afgeleide horoscopen. Je horoscoop is gebonden aan de geboorteplaats en dat blijft zo je ganse leven.