Blog

Aspecten in de horoscoop

In de uurhoekastrologie wijzen toenemende aspecten tussen de aanduiders (planeten) dat er iets zal gebeuren : er komt een contact. Afnemende aspecten wijzen op een gebeurtenis uit het verleden.

In de geboorteastrologie tonen aspecten dat planeten elkaar beïnvloeden. Dat planeten elkaar kunnen beïnvloeden is verbonden met de tekenachtergrond van de planeten. Een aspect is geen product van een wiskundige berekening. In oude boeken vind je het woord ‘behold’ terug als men over aspecten schrijft : de planeten aanschouwen elkaar doordat ze zich in tekens bevinden die met elkaar verwant zijn. Zo staan planeten conjunct als ze in hetzelfde teken staan. Hoe dichter de planeten bij elkaar staan hoe sterker ze elkaar beïnvloeden. Mars op 29° ram en venus op 1° stier staan niet conjunct omdat ze slecht 2 graden van elkaar verwijderd zijn, de tekenachtergrond moet dezelfde zijn opdat 2 planeten conjunct zouden staan. En zo is het ook met de andere aspecten : een driehoeksaspect is verbonden met de elementen, een vierkant met de kruizen enz..

In veel boeken wordt er teveel nadruk gelegd op aspecten. Recepties zijn belangrijker dan aspecten. Een vierkant heeft een slechte reputatie. Maar als mars in leeuw een vierkant maakt met de zon in schorpioen dan zien we dat er een wederzijdse receptie is. De planeten helpen elkaar!