Centrum voor Klassieke Astrologie

Mundane astrologie

De mundane astrologie werd reeds 2000 jaar vóór Christus beoefend in Babylonië.

Aan de mundane astrologie werd het geloof verbonden dat de goden, door de planeten op een bepaalde manier aan de hemel te schikken, aan de mens 'omens', voortekens wilden geven. Priesters kregen de taak om deze voortekens te interpreteren en baseerden zich op de astronomische gegevens.

In de mundane astrologie werken we met de grote conjunctie (jupiter conjunct saturnus), eclipsen en ingressen.

Deze technieken samen met de progressie, solaar en lunaar geven informatie over landen, instituten, natuurrampen enz.

Alles wat in de wereld gebeurt staat in de sterren geschreven.


Inhoud cursus Mundane Astrologie :

- Les 1 : De grote cycli.
- Les 2 : De grote conjuncties van saturnus en jupiter.
- Les 3 : Eclipsen en ingresshoroscopen.
- Les 4 : Horoscopen van landen.
- Les 5 : Mundaan-astrologische prognoses.
- Les 6 : Het individu in de context van ruimte en tijd.
- Les 7 : Mythe en astrologie.