Blog

Hyleg, anareta en alcocoden

Wie W. Lilly leest zal zich ongetwijfeld verbazen hoe Lilly de hyleg, anareta en alcocoden beschrijft om dan uiteindelijk te concluderen dat deze niet werken.  Waarover gaat het hier?

De hyleg is de planeet die ons ons leven geeft, de anareta is de planeet die doodt en de alcocoden is de planeet die ons vertelt hoe lang we leven.  Zo staat het toch in de oude boeken.

Eerst en vooral is het belangrijk te beseffen dat de plaatsing van de planeet die hyleg of anareta is op zich niets vertelt over hoe ons leven is of hoe we zullen sterven.  Het is vooral de activatie via progressie die informatie kan geven.  Maar het is niet zo dat wanneer de hyleg via progressie een aspect maakt met de anareta dat dit een aanwijzing is dat iemand zal sterven.  Zoals steeds is een gebeurtenis niet af te lezen van één planeet, één aspect of één transit!

Welke planeet is hyleg?  Hier maken we een onderscheid tussen een daghoroscoop (de Zon is boven de horizon) en een nachthoroscoop (de Zon is onder de horizon).  In een daghoroscoop is de Zon hyleg als ze zich in het eerste, elfde, tiende, negende of zevende huis bevindt. Staat de Zon in twaalf of acht dan is de Maan hyleg op voorwaarde dat de Maan in het eerste, elfde, tiende, negende of zevende huis staat. Is dit niet zo, dan is er geen enkele planeet hyleg.

In een nachthoroscoop is de Maan hyleg als ze zich in het eerste, elfde, tiende, negende of zevende huis bevindt. Indien niet, dan is er geen planeet hyleg.

Is er geen planeet hyleg, niet getreurd, we hebben nog altijd de Zon, de Maan en heer 1 die ons heel veel informatie geven zonder hyleg te zijn.