Blog

Het gelukspunt als correctie van de geboortedag

Na het zien van een documentaire over Maria Callas, de wereldberoemde sopraan, was mijn nieuwsgierigheid gewekt naar haar geboortehoroscoop.
Ik zocht de gegevens op via Astrodatabank en kwam tot de ontdekking dat er twijfel was over de geboortedag van M. Callas.
Volgens de ene bron was zij geboren op 2 december 1923, volgens een andere bron op 3 december 1923.
Het leek mij interessant om de beide horoscopen met elkaar te vergelijken.
Hierbij de 2 horoscopen:


Gezien het verschil van één dag staan alle planeten ongeveer op dezelfde plaats, zelfs Venus die op 2 december om middernacht nog in Boogschutter staat, staat om 6 uur in Steenbok. De enige planeet die een duidelijk verschil toont is de Maan: op 2 december staat de Maan in Maagd, op 3 december in Weegschaal.
Nu is het verleidelijk om te denken: de Maan in Weegschaal, het teken van Venus, heeft meer met kunst te maken dan de Maan in Maagd, dus zal zij wel geboren zijn op 3 december.
Maar, er is iets anders in deze 2 horoscopen dat duidelijk aangeeft welke dag de geboortedag is, nl. de plaatsing van het Pars Fortuna!
Het Pars Fortuna (asc. + maan – zon) toont het verlangen van de ziel, het PF toont de reden waarom onze ziel is geïncarneerd.
In de horoscoop van 2 december 1923 staat het PF pal op het MC, het hoogste punt van de horoscoop! Dit pars staat accidenteel zeer sterk, en zal zich manifesteren in dit leven. De ziel is geïncarneerd om zich in de wereld (huis 10) te laten zien, of beter, om zich te laten horen! En dat was voor Maria Callas ook het belangrijkste doel in haar leven.
De horoscoop van 3 december heeft het PF in het midden van het tiende huis, wat accidenteel veel zwakker is dan wanneer het PF pal op het MC staat.

Er zijn natuurlijk nog meerdere aanwijzingen te vinden die erop wijzen dat M.Callas geboren is op 2 december en niet op 3 december 1923. Want zo werkt de klassieke astrologie: belangrijke gebeurtenissen in een leven worden op verschillende manieren in de horoscoop getoond!

Wat is klassieke astrologie

In de klassieke astrologie is het traditie dat men start met de uurhoekastrologie, de astrologie van de vraag.
In een uurhoek hoef je niet alle elementen te analyseren die in de horoscoop staan maar beperk je het aantal planeten in functie van de vraag die gesteld wordt.
Soms hoef je maar naar 1 of 2 planeten te kijken om het antwoord te vinden. Dit maakt dat de uurhoek eenvoudiger te analyseren is dan een geboortehoroscoop. Maar op deze manier leer je een horoscoop op de juiste manier analyseren.
Om een vraag via uurhoek juist te kunnen beantwoorden heb je wel een aantal technieken nodig. Deze technieken worden aangeleerd in de basiscursus.
Klassieke astrologie is geen eenvoudige materie. Je leert hoe astrologie werkt, je leert a.h.w. de taal van de planeten. Eens je de technieken onder de knie hebt, heb je geen boeken meer nodig om een horoscoop juist te analyseren.
Het kan frustrerend zijn voor mensen die zich al jaren verdiepen in astrologie dat zij de basiscursus moeten volgen om praktijkdagen of andere cursussen te volgen. Natuurlijk zijn de symbolen, de tekens, planeten enz. dezelfde. Het is de manier van analyseren die zo anders is in de klassieke astrologie.

Progressies, solaar en lunaar.

De geboortehoroscoop toont het leven van de geborene. Via progressies, solaar en lunaar kan een astroloog berekenen hoe een leven zich ontwikkelt. In de bijbel staat : één dag voor één jaar. Dat is ook de werking van de progressies. De standen van de planeten gedurende de eerste maanden van ons leven weerspiegelen de gebeurtenissen die zich zullen voordoen in ons leven.

De progressies zijn de basis van ons levensverhaal, solaar en lunaar tonen de details. De solaar is een jaarhoroscoop waarbij de Zon op exact dezelfde graad staat als bij de geboorte. De lunaar is een maandhoroscoop waarbij de Maan op dezelfde plaats staat als bij de geboorte.

Belangrijk is dat zowel voor het berekenen van de solaar en de lunaar de geboorteplaats wordt gebruikt. Er zijn astrologen die beweren dat je voor het maken van de solaar de plaats moet gebruiken waar de persoon zich bevindt op de dag van zijn verjaardag. Zo zou je ook het lot kunnen beïnvloeden door naar een andere plaats te reizen op je verjaardag. Degenen die dat beweren hebben weinig inzicht in wat astrologie is. De horoscoop is de film van ons leven. Het script van een film verandert toch ook niet als je de film in Parijs, Londen of Dubai zou zien. De film blijft dezelfde waar je je ook bevindt. Zo is het ook met je horoscoop en de afgeleide horoscopen. Je horoscoop is gebonden aan de geboorteplaats en dat blijft zo je ganse leven.

 

Aspecten in de horoscoop

In de uurhoekastrologie wijzen toenemende aspecten tussen de aanduiders (planeten) dat er iets zal gebeuren : er komt een contact. Afnemende aspecten wijzen op een gebeurtenis uit het verleden.

In de geboorteastrologie tonen aspecten dat planeten elkaar beïnvloeden. Dat planeten elkaar kunnen beïnvloeden is verbonden met de tekenachtergrond van de planeten. Een aspect is geen product van een wiskundige berekening. In oude boeken vind je het woord ‘behold’ terug als men over aspecten schrijft : de planeten aanschouwen elkaar doordat ze zich in tekens bevinden die met elkaar verwant zijn. Zo staan planeten conjunct als ze in hetzelfde teken staan. Hoe dichter de planeten bij elkaar staan hoe sterker ze elkaar beïnvloeden. Mars op 29° ram en venus op 1° stier staan niet conjunct omdat ze slecht 2 graden van elkaar verwijderd zijn, de tekenachtergrond moet dezelfde zijn opdat 2 planeten conjunct zouden staan. En zo is het ook met de andere aspecten : een driehoeksaspect is verbonden met de elementen, een vierkant met de kruizen enz..

In veel boeken wordt er teveel nadruk gelegd op aspecten. Recepties zijn belangrijker dan aspecten. Een vierkant heeft een slechte reputatie. Maar als mars in leeuw een vierkant maakt met de zon in schorpioen dan zien we dat er een wederzijdse receptie is. De planeten helpen elkaar!

 

Hyleg, anareta en alcocoden

Wie W. Lilly leest zal zich ongetwijfeld verbazen hoe Lilly de hyleg, anareta en alcocoden beschrijft om dan uiteindelijk te concluderen dat deze niet werken.  Waarover gaat het hier?

De hyleg is de planeet die ons ons leven geeft, de anareta is de planeet die doodt en de alcocoden is de planeet die ons vertelt hoe lang we leven.  Zo staat het toch in de oude boeken.

Eerst en vooral is het belangrijk te beseffen dat de plaatsing van de planeet die hyleg of anareta is op zich niets vertelt over hoe ons leven is of hoe we zullen sterven.  Het is vooral de activatie via progressie die informatie kan geven.  Maar het is niet zo dat wanneer de hyleg via progressie een aspect maakt met de anareta dat dit een aanwijzing is dat iemand zal sterven.  Zoals steeds is een gebeurtenis niet af te lezen van één planeet, één aspect of één transit!

Welke planeet is hyleg?  Hier maken we een onderscheid tussen een daghoroscoop (de Zon is boven de horizon) en een nachthoroscoop (de Zon is onder de horizon).  In een daghoroscoop is de Zon hyleg als ze zich in het eerste, elfde, tiende, negende of zevende huis bevindt. Staat de Zon in twaalf of acht dan is de Maan hyleg op voorwaarde dat de Maan in het eerste, elfde, tiende, negende of zevende huis staat. Is dit niet zo, dan is er geen enkele planeet hyleg.

In een nachthoroscoop is de Maan hyleg als ze zich in het eerste, elfde, tiende, negende of zevende huis bevindt. Indien niet, dan is er geen planeet hyleg.

Is er geen planeet hyleg, niet getreurd, we hebben nog altijd de Zon, de Maan en heer 1 die ons heel veel informatie geven zonder hyleg te zijn.

Planeten met een agenda

In de klassieke astrologie wordt veel belang gehecht aan de essentiële waarde van een planeet.

De planeten brengen immers de kosmische energie van de dierenriem naar onze aarde.

De manier waarop de planeten de energie overbrengen wordt bepaald door het teken waarin de planeet zich bevindt.

Zo is een planeet heel sterk in het teken waarover ze heerst en zeer zwak in het tegenovergestelde teken van haar heerserschap.

Venus is sterk in de tekens Weegschaal en Stier en zeer zwak in de tekens Ram en Schorpioen.

Wanneer iemand geboren wordt met een essentieel zwakke Venus en op het einde van het teken Ram staat dan lonkt het teken Stier waar Venus zeer sterk is.

Zo’n Venus zal zich zeker laten horen in het leven van die persoon of zoals Frawley het zegt : deze planeet heeft een agenda !

Ook het omgekeerde is mogelijk : Venus op het einde van het teken Weegschaal ziet de overgang  naar het teken Schorpioen met lede ogen aan want in Schorpioen staat Venus in vernietiging : o jee, daar wil ik niet naartoe hoor je Venus schreeuwen. Onnodig te zeggen dat de agenda er hier heel anders zal uitzien.

 

Mercurius, de planeet van de keuze.

Mercurius is de planeet van de communicatie. Hoe communiceren we? Is de telefoonlijn met de buitenwereld helder?

Welke factoren kunnen Mercurius storen? Welke factoren helpen Mercurius?

Zo kan de conjunctie van Mercurius met de zon de oorzaak zijn van stressgevoeligheid.

Anderzijds kan een combuste Mercurius een sterke intuïtie geven : Mercurius krijgt het licht rechtstreeks van de zon.

Een snelle Mercurius in de geboortehoroscoop kan wijzen op te snel spreken waardoor je verkeerde dingen zegt.

Een snelle Mercurius is dan weer een voordeel voor iemand die een beroep heeft waar snel gehandeld moet worden.

Als Mercurius in een progressie benadrukt wordt dan kan dit erop wijzen dat er een belangrijke beslissing genomen moet worden : Mercurius is de planeet van de keuze.

De analyse van Mercurius in de geboortehoroscoop is dus zeer belangrijk. Het leert ons hoe iemand denkt en spreekt. Zo zal iemand met Mercurius in een vast teken koppig vasthouden aan een idee maar koppigheid kan ook veroorzaakt worden door een stationaire Mercurius.  Een kookboek voor de werking van de planeten is er niet in de klassieke astrologie.

Analyseren is de boodschap!

 

 

 

Het gelukspunt in de horoscoop.

arabische punten

Iedereen die een beetje vertrouwd is met astrologie kent het ‘gelukspunt’ of pars Fortuna.

Nu ja, kennen, wat weet je eigenlijk over het gelukspunt?

Het is een punt in de horoscoop dat bepaald wordt door de volgende formule : ascendant  + de maan – de zon.

In de bovenstaande horoscoop staat het gelukspunt op 13 graden tweelingen.

Volgens Lilly heeft het gelukspunt een materiële en een spirituele betekenis.

Dit wordt echter tegengesproken door John Frawley. Frawley zegt dat het gelukspunt enkel een spirituele betekenis heeft en daar kan ik wel achterstaan.

Het gelukspunt is het punt van de Maan, het is een soort supermaan, een Maan op zielsniveau.

Waar het gelukspunt staat ervaren we een tekort. Het gelukspunt wordt dan ook het pars van de honger genoemd.

In deze horoscoop staat het gelukspunt in tweelingen, een luchtteken, het pars toont een ziel die honger heeft naar kennis.