Blog

Progressies, solaar en lunaar.

De geboortehoroscoop toont het leven van de geborene. Via progressies, solaar en lunaar kan een astroloog berekenen hoe een leven zich ontwikkelt. In de bijbel staat : één dag voor één jaar. Dat is ook de werking van de progressies. De standen van de planeten gedurende de eerste maanden van ons leven weerspiegelen de gebeurtenissen die zich zullen voordoen in ons leven.

De progressies zijn de basis van ons levensverhaal, solaar en lunaar tonen de details. De solaar is een jaarhoroscoop waarbij de zon op exact dezelfde graad staat als bij de geboorte. De lunaar is een maandhoroscoop waarbij de maan op dezelfde plaats staat als bij de geboorte.

Belangrijk is dat zowel voor het berekenen van de solaar en de lunaar de geboorteplaats wordt gebruikt. Er zijn astrologen die beweren dat je voor het maken van de solaar de plaats moet gebruiken waar de persoon zich bevindt op de dag van zijn verjaardag. Zo zou je ook het lot kunnen beïnvloeden door naar een andere plaats te reizen op je verjaardag. Degenen die dat beweren hebben weinig inzicht in wat astrologie is. De horoscoop is de film van ons leven. Het script van een film verandert toch ook niet als je de film in Parijs, Londen of Dubai zou zien. De film blijft dezelfde waar je je ook bevindt. Zo is het ook met je horoscoop en de afgeleide horoscopen. Je horoscoop is gebonden aan de geboorteplaats en dat blijft zo je ganse leven.

 

Aspecten in de horoscoop

In de uurhoekastrologie wijzen toenemende aspecten tussen de aanduiders (planeten) dat er iets zal gebeuren : er komt een contact. Afnemende aspecten wijzen op een gebeurtenis uit het verleden.

In de geboorteastrologie tonen aspecten dat planeten elkaar beïnvloeden. Dat planeten elkaar kunnen beïnvloeden is verbonden met de tekenachtergrond van de planeten. Een aspect is geen product van een wiskundige berekening. In oude boeken vind je het woord ‘behold’ terug als men over aspecten schrijft : de planeten aanschouwen elkaar doordat ze zich in tekens bevinden die met elkaar verwant zijn. Zo staan planeten conjunct als ze in hetzelfde teken staan. Hoe dichter de planeten bij elkaar staan hoe sterker ze elkaar beïnvloeden. Mars op 29° ram en venus op 1° stier staan niet conjunct omdat ze slecht 2 graden van elkaar verwijderd zijn, de tekenachtergrond moet dezelfde zijn opdat 2 planeten conjunct zouden staan. En zo is het ook met de andere aspecten : een driehoeksaspect is verbonden met de elementen, een vierkant met de kruizen enz..

In veel boeken wordt er teveel nadruk gelegd op aspecten. Recepties zijn belangrijker dan aspecten. Een vierkant heeft een slechte reputatie. Maar als mars in leeuw een vierkant maakt met de zon in schorpioen dan zien we dat er een wederzijdse receptie is. De planeten helpen elkaar!

 

Hyleg, anareta en alcocoden

Wie W. Lilly leest zal zich ongetwijfeld verbazen hoe Lilly de hyleg, anareta en alcocoden beschrijft om dan uiteindelijk te concluderen dat deze niet werken.  Waarover gaat het hier?

De hyleg is de planeet die ons ons leven geeft, de anareta is de planeet die doodt en de alcocoden is de planeet die ons vertelt hoe lang we leven.  Zo staat het toch in de oude boeken.

Eerst en vooral is het belangrijk te beseffen dat de plaatsing van de planeet die hyleg of anareta is op zich niets vertelt over hoe ons leven is of hoe we zullen sterven.  Het is vooral de activatie via progressie die informatie kan geven.  Maar het is niet zo dat wanneer de hyleg via progressie een aspect maakt met de anareta dat dit een aanwijzing is dat iemand zal sterven.  Zoals steeds is een gebeurtenis niet af te lezen van één planeet, één aspect of één transit!

Welke planeet is hyleg?  Hier maken we een onderscheid tussen een daghoroscoop (de zon is boven de horizon) en een nachthoroscoop (de zon is onder de horizon).  In een daghoroscoop is de zon hyleg als ze zich in het eerste, elfde, tiende, negende of zevende huis bevindt. Staat de zon in twaalf of acht dan is de maan hyleg op voorwaarde dat de maan in het eerste, elfde, tiende, negende of zevende huis staat. Is dit niet zo, dan is er geen planeet hyleg.

In een nachthoroscoop is de maan hyleg als ze zich in het eerste, elfde, tiende, negende of zevende huis bevindt. Indien niet, dan is er geen planeet hyleg.

Is er geen planeet hyleg, niet getreurd, we hebben nog altijd de zon, de maan en heer 1 die ons heel veel informatie geven zonder hyleg te zijn.

Planeten met een agenda

In de klassieke astrologie wordt veel belang gehecht aan de essentiële waarde van een planeet.

De planeten brengen immers de kosmische energie van de dierenriem naar onze aarde.

De manier waarop de planeten de energie overbrengen wordt bepaald door het teken waarin de planeet zich bevindt.

Zo is een planeet heel sterk in het teken waarover ze heerst en zeer zwak in het tegenovergestelde teken van haar heerserschap.

Venus is sterk in de tekens weegschaal en stier en zeer zwak in de tekens ram en schorpioen.

Wanneer iemand geboren wordt met een essentieel zwakke venus op het einde van het teken ram dan lonkt het teken stier waar venus zeer sterk is.

Zo’n venus zal zich zeker laten horen in het leven van die persoon of zoals Frawley het zegt : deze planeet heeft een agenda !

Ook het omgekeerde is mogelijk : venus op het einde van het teken weegschaal ziet de overgang  naar schorpioen met lede ogen aan want in schorpioen staat venus in vernietiging : o jee, daar wil ik niet naartoe hoor je venus schreeuwen. Onnodig te zeggen dat de agenda er hier heel anders zal uitzien.

 

Antwoord uurhoekvraag andere job

nieuwe job zoeken

In deze uurhoek is heer 1 mercurius en die staat op 28 graden steenbok.

De maan is tweede aanduider van de vrager.

Heer 10, de andere job,  is ook mercurius.

We moeten hier een keuze maken of we mercurius gebruiken als heer 1 of heer 10.

Mijn keuze is om mercurius te gebruiken als heer 10 en de maan als aanduider te nemen voor de vrager.

De maan is net van teken gewisseld en staat nu in de tripliciteit van mercurius : de vrager denkt na over een andere job.

Het is altijd belangrijk om de vraag terug te vinden in de uurhoek!

Het is ook de vraag die de aanduiders bepaalt : de vraag gaat over een andere job dus de andere job is heer 10.

Mercurius loopt retrograde naar de zon toe en zal dus combust of verbrand worden : dit is nooit een goede prognose.

Mijn antwoord : een andere job zoeken is geen goed idee.

Antwoord job vriend

krijgt mijn vriend de job

In deze uurhoekvraag is de vriend heer 11, de job waarvoor hij gesolliciteerd heeft is heer 8 (= gedraaide huis 10).

Heer 11 is mercurius. Mercurius staat retrograde op 28 graden steenbok.

De job is heer 8, jupiter en staat op 23 graden maagd.

Er is een positieve receptie tussen jupiter in maagd en mercurius : de job wil de vriend!

De receptie tussen mercurius in steenbok en jupiter is echter negatief : je vriend wil de job eigenlijk niet.

De recepties vertellen ons iets over hoe de job en de vriend tegenover elkaar staan.

Om de vraag te beantwoorden moeten we kijken of er een toenemend aspect is tussen mercurius en jupiter.

De retrograde mercurius is onderweg naar een aspect met jupiter.

De zon maakt echter als eerste een aspect met jupiter : je vriend krijgt de job niet !

 

Mercurius, de planeet van de keuze.

Mercurius is de planeet van de communicatie. Hoe communiceren we? Is de telefoonlijn met de buitenwereld helder?

Welke factoren kunnen mercurius storen? Welke factoren helpen mercurius?

Zo kan de conjunctie van mercurius met de zon de oorzaak zijn van stressgevoeligheid.

Anderzijds kan een combuste mercurius een sterke intuïtie geven : mercurius krijgt het licht rechtstreeks van de zon.

Een snelle mercurius in de geboortehoroscoop kan wijzen op te snel spreken waardoor je verkeerde dingen zegt.

Een snelle mercurius is dan weer een voordeel voor iemand die een beroep heeft waar snel gehandeld moet worden.

Als mercurius in een progressie benadrukt wordt dan kan dit erop wijzen dat er een belangrijke beslissing genomen moet worden : mercurius is de planeet van de keuze.

De analyse van mercurius in de geboortehoroscoop is dus zeer belangrijk. Het leert ons hoe iemand denkt en spreekt. Zo zal iemand met mercurius in een vast teken koppig vasthouden aan een idee maar koppigheid kan ook veroorzaakt worden door een stationaire mercurius.  Een kookboek voor de werking van de planeten is er niet in de klassieke astrologie.

Analyseren is de boodschap!

 

 

 

Krijgt mijn beste vriend de job?

 

In uurhoekastrologie kan je ook vragen stellen voor anderen.

Zoals hier is de vraag niet : zal ik de job krijgen, maar zal mijn beste vriend de job krijgen?

Het is zeer belangrijk dat het duidelijk is wie de persoon is voor wie de vraag gesteld wordt.

Is je vriend je partner dan gaat het over heer 7. Vrienden horen bij het elfde huis.

krijgt mijn vriend de job

Welk huis is dan de job van de vriend.Wanneer de vriend zelf de vraag stelt dan is de vriend de vrager, dus heer 1.

Ingewikkeld ? Nee toch.

Volgende week het antwoord.

 

Krijg ik de job? Hier het antwoord

krijg ik de job

In dergelijke vragen zijn we geïnteresseerd in de zon (heer 1)en de maan als aanduiders voor de vrager en in mars, heer 10, als aanduider voor de job.

De zon staat op 10 graden tweelingen. de zon staat hier conjunct de vaste ster Aldebaran wat wijst op een nieuw begin.

De maan staat op 21 graden ram, in het tiende huis, conjunct het MC : je wil de job.

Heer 10, de job is mars en deze staat op 11 graden leeuw in het eerste huis : de job wil jou.

Bovenstaande aanwijzingen zijn zeer positief maar niet voldoende om een ja antwoord te geven.

Een job krijgen is een gebeurtenis en voor een gebeurtenis is een aspect nodig.

We zoeken een toenemend aspect tussen ofwel de zon (heer 1) en mars (heer 10) ofwel tussen de maan en mars.

De zon op 10 graden tweelingen zal na een beweging van 1 graad een exact aspect maken met mars op 11 graden tweelingen :

je zal de job krijgen.

Wanneer krijg je de job?

De zon moet nog 1 graad bewegen en bevindt zich in een beweeglijk teken en een volgend huis : je zal de job volgende week krijgen.